Aimglobal

March 28, 2017 Accounting

A Guide to AIM GLOBAL BUSINESS
(as complied by: Cora A. Quizon)

What to do next:
1. R ??“ Register
2. U ??“ Use the products
3. L ??“ Learn to present
4. E ??“ Earn by sharing the business

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

MGA PAALALA SA BAGONG MIYEMBRO NG AIM GLOBAL:
1. Mag-invest sa mga sumusunod na mahahalagang marketing materials:
a. A Guide to AIM Global Business Booklet (by: Cora Quizon)
b. Clearbook para sa inyong presentations
c. Back-to-back DVD nina Dr. Ed Cabantog (Product Demo), at John Raymond Asperin (Marketing Plan)
d. The ???Power Within??? na libro ni Dr. Victor Escueta patungkol sa Alive Meganutritionals, atbp.
e. DVD ng Testimonials tungkol sa mga naganap na kagalingang dulot ng produkto.
f. DVD ng The Secret ???Law of Attraction??? ni Rhonda Byrne.
g. Wellness Brochures, 4-folds at iba pang AIM Global na babasahin
h. Business Center Owner List (BCO)
i. List of Affiliated Schools and Clinics
j. Price List

2. Tandaan ang inyong username, password, at user id.
3. Mag apply sa Head Office ng BPI ATM Card (P150)
4. Magkaroon ng sariling AIM Global Official ID. (P200)
a. Upang magamit ang inyong libreng medical check-up, ipakita lamang ang inyong AIM Global I.D. sa ating Head Office ??“Ortigas.
b. Ang Medical Certificate ay ibibigay sa inyo at maaaring gamitin 45 araw pagkakuha ninyo nito.

5. Mag-attend ng training sa Head Office ng paulit-ulit:
a. Opportunity Plan Presentation (OPP) 3:00 PM at 7:00PM araw-araw
b. New Distributor??™s Orientation (NDO) 7:00 PM Tuesdays
c. Iba pang mga Special Training

6. Payment System:
a. Cash Basis
b. Check (Ang Global Package Business Kit at Registration Code ay ibibigay matapos ang 3-day clearing period)
c. Credit Cards: Visa or Master Card

7. Payout System:
a. DAILY- Thru BPI Express Cash Card or BDO ATM:
??? Mag-apply sa AIM Global Head Office
??? Matapos ang 15 araw na Processing period, maaari nyo na itong makuha, ipakita lng ang inyong ???claim stub??? sa Head Office.

??? Ipa-encode sa AIM Staff ang BPI o ang inyong personal na BDO Account No. sa inyong web page.

??? Para makuha ang inyong kita, i-click ang Encashment sa inyong web page.

??? Ang payout ninyo ay maaaring mawithdraw sa ika-7 n.g. kinabukasan.

b. WEEKLY- Thru Pay Check
NOTE: Ang cut-off period ay mula Biyernes hanggang Huwebes. Ang inyong cheke ay maaari ninyong kunin sa Accounting Office mula Martes ng susunod na linggo.

c. MONTHLY- Thru BPI ATM, BDO ATM or Pay Check para sa payout ninyo sa Unilevel at MLM.
NOTE: Deductions- 10% Withholding Tax and Php 50.00 for every bank transaction.

8. Siguraduhing kunin lagi ang katumbas na ACTIVATION CODES ng anumang binili ninyong mga produkto sa Head Office o sa kahit saang Business Center. I-encode ito sa inyong webpage (Reorder) para maipon at tumaas ang inyong positional points.

MGA DAPAT TANDAAN TUNGKOL SA MARKETING PLAN:

1. On Maintenance:
a. Binary Earnings ??“NO MAINTENANCE
b. Unilevel and MLM or Stairstep Income- with monthly maintenance.
??? A month advance
??? Magsimulang mag-maintain ng kabuuang .3334 na puntos sa ikalawang buwan mula nang kayo ay maging miyembro.
??? Dalawang (2) Alive Blister Packs sa halagang Php 1,688 o kombinasyon ng mga producto na may kabuuang Positional Points na 0.3334 (see Pricelist).
??? Ang Automatic Maintenance ay maaari din sa alinmang (2) dalawang kombinasyon ng unang apat na Gift Checks (GC)
Earnings every 5th pair:
1st 5th pair is Cycle 1- you are given 1 Restorlyf
Next Cycle 1- you are given 1 Slim and Trim and 1 Liven
2nd 5th pair is Cycle 2- you are given 1 Perfect White
Next Cycle 2- you are given 1 Choleduz and 1 Daisy Tripack
3rd 5th pair is Cycle 3- you are given 3 Daisy Tripack
Next Cycle 3- same
4th 5th pair is Cycle 4- you are given 2 Liven 2 My Choco
Next Cycle 4- same
5th 5th pair is Cycle 5- you are given 4 Sodexho Certificates
Next Cycle 5- same

??? Ang Sodexho Certificates ay maaaring magamit na panggasolina o pambili sa alinmang establishments. (see Lists)

??? Ang Sodexho Certificates ay hindi maaaring gamitin bilang pambuwanang maintenance.

If you have two (2) Cycles you can have the following options:

Option 1: you can have 1 Whitelight and 2 Liven and 1 My Choco
Option 2: you can have 1 Whitelight and 2 Daisy Tripack
Option 3: you can have 1 Whitelight and 1 Slim and Trim

2. Direct Referral Points
a. Ang mga points ng inyong mga Direct Referrals ay automatic na aakyat sa inyong Binary points, unilevel points (commissional) at Stairstep o MLM points (positional points)
b. Ngunit, kung ang nagpamiyembro ay isang ???spill-over??? mula sa inyong upline, ang points nito ay aakyat lamang sa inyong Binary Points at Unilevel points ngunit Hindi sa inyong Positional Points.

3. Flushout- Mag-register hanggang 6 lang muna na bagong miyembro mula 12:00AM- 11:59AM at ang susunod pang 6 mula 12:00NN-11:59PM upang maiwasan ang flushout.

REMEMBER:

1. Memorize the components of the products.
2. Master your business. Master your skills thru REPETITION. How to copy:
a. Listen and learn.
b. Practice several times until you are able to master your presentation.

3. Some recruitment techniques:
a. Jeep: Have conversation about the business with the one you are with.
b. Bus: Request the driver to play your DVD about the products/ business.
c. Flyers: Give away flyers anywhere, anytime you have the chance to do so. ??? Excuse me, big business!??? (Not ???Extra Income!???)
d. Business Kit Display: See to it that you always have with you a picture of your product for display, to arouse curiosity from the people around you.
e. Demo: Be in groups and play your DVD. Lend your DVD for two days only, and be sure to follow up your prospects.
f. Home Party: Arrange home parties with your group for OPP/ Product demo. Chip-in for food expenses.
g. Exhibits: Join school/church activities where you can display products for display products for sale.
h. Advertise thru text, emails, newsletter, social networks like Friendster, Multiply, Facebook,etc.

NOTE:

??? Upang mapabilis ang pag-asenso n gating negosyo, huwag palampasin ang isang araw nang hindi kumakausap ng hindi bababa sa 3 patungkol sa ating negosyo, maging ito man ay interesado o hindi.

THE COMPANY

AIM GLOBAL, INC.

??? Nagsimula noong March 2006, AIM stands for Alliance in Motion Global, Incorporated. Alliance, which means pagsasama-sama ng mga taong nagging maunlad sa larangan ng MLM o Multilevel Marketing Industry, upang makatulong at makapagturo sa kapwa na maging maunlad tulad nila.

???It??™s a people helping people business.???

THE BOARD OF DIRECTORS:
1. DR. EDUARDO CABANTOG- PRESIDENT and CEO a.k.a ???Mr. Visionary President,??? isang medical doctor na dating may mga klinika sa Makati Medical Center at Ospital ng Maynila. Sa ngayon, full time na siya sa ganitong negosyo doing occasional Medical Missions on the side.
2. MR. FRANCIS MIGUEL- Vice President for Finance a.k.a ???The Mentor of all Mentors???, dating Computer Analyst sa PLDT. Kumita siya ng more or less P100 Milllion in cash at in kind sa loob ng 14years sa MLM Industry.
3. MR. JOHN ASPERIN- Vice President for Marketing a.k.a ???Mr. Excitement???. Isang Physical Therapist pero hindi niya na napractice ang kanyang propesyon dahil siya ay nagsimula sa Network Marketing business at a very young age. Kumita naman cyan g P30million in a decade.

NATURE??™S WAY Manufacturing Company
??? Nag-umpisa ang partnership ng AIM Global, Inc. at Nature??™s Way, the No.1 Food Supplement/ Herbal Medicine manufacturer sa U.S.A, nang magpalathala ito sa pahayagan na naghahanap ito ng kumpanya upang maging exclusibong distributor ng Alive Meganutrionals sa Southeast Asia. Namangha ang Nature??™s Way sa pamamaraan ng distribution ng AIM Global ng Alive Meganutritionals ng sabihin nilang ???thru Network Marketing???. Paliwanag nila na ito ay ???Word of Mouth??? advertisement na kung saan, mas maraming tao ang makikinabang, kumpara sa isang artista at iilang tao lamang na babayaran upang mag endorso nito. Dahil dito, nakuha ng AIM Global ang solong karapatan bilang distributor ng Alive Meganutritionals over the other pharmaceutical companies na nagpresent.
??? Ang Nature??™s Way

x

Hi!
I'm Amanda

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out