Het behouden huis

July 21, 2017 General Studies

De schrijver wordt door sommigen ALSs de grootste Nederlandse romanschrijver new wave onze tijd beschouwd. Hij promoveerde semen laude aan de universiteit new wave Amsterdam nut was van 1958tot 1973 ALSs lector in de fysische geografie verbonden aan de universiteit van Groningen. In 1973 diende bij na een jarenlang struggle met de staf en studenten zijn ontslag in en vestigde zich in Parijs, waar hij zich nu helemaal aan het schrijven wijdt. Hij debuteerde in 1944 met Po & A ; euml ; zie, een genre waarmee hij zich slechts kort bezig hield. De novelle Het behouden huis ( 1952 ) verscheen in het jaar waarin Hermans de footing legde voor zijn Roman De donkere kamer new wave Damocles ( 1958 ) , die een hoogtepunt betekende in het naoorlogse proza. Dit boek werd in verscheidene talen vertaald en onder de titel Als twee druppels H2O verfilmd. Hermans is ook een gevreesd polemicist. In zijn bundel essays Mandarijnen op zwavelzuur ( 1964 ) kritiseerde hij genadeloos allerlei figuren en verschijnselen in de moderne Nederlandse literatuur. Ook de roman Onder professoren ( 1975 ) geeft blijk new wave zijn bijzondere gaven ALSs waarnemer en ironist. Ook in de volgende Epistle of Paul the Apostle to the Romanss toont Hermans zich een meesterlijk romancier: Herinneringen new wave een engelbewaarder ( 1971 ) , Een heilige van de horlogerie ( 1987 ) en Aupair ( 1989 ) . Een prachtige bundel met al eerder gepubliceerde verhalen is De laatste roker ( 1991 ) . Ook in 1991 werd Het hoedenparadijs gepubliceerd, een selectie new wave veertig new wave zijn montages. De artikelen over de door Hermans zeer bewonderde filosoof Wittgenstein werden in 1990 gebundeld tot Wittgenstein.Over Multatuli schreef hij in 1976 de biografie De raadselachtige Multatuli.

Thema ‘s. Het hoofdthema new wave deze novelette is de verontmenselijking die het gevolg is van oorlog. Hermans laat zien digital audiotape dot verschijnsel twee tegengestelde vormen kan aannemen. Aan de ene kant ontaarden de partizanen tot dierlijke bruten, die alle remmingen verloren hebben. Aan de andere kant verwordt de Duitse kolonel tot een automaat, dice zich staande houdt door zich wanhopig huge te klampen aan een tot in het belachelijke doorgevoerde zelfdiscipline. Een tweede thema is de tragische verstoring new wave een kortstondig gekoesterde illusie. Het huis, digital audiotape een belofte scheen in te houden, blijkt een soort luchtspiegeling te zijn en niet meer dan een korte onderbreking te bieden new wave de ellende van dood en geweld.

Motieven. Het verhaal berust in belangrijke mate op het wat absurdistische hoofdmotief new wave de besloten ruimte van het huis, enerzijds uitnodigend ALSs een warm nest, anderzijds vervuld new wave onbestemde dreiging die tenslotte tot uitbarsting komt. Belangrijke motieven zijn ook de steeds weer terugkerende zintuiglijke waarnemingen. De verteller, dice in feite een dier is geworden digital audiotape voor zijn leven vecht, heeft geleerd op zijn zintuigen en instincten Te vertrouwen om zich staande te houden. Zo lezen we op p. 20 ‘Stinken is heated enige digital audiotape de waarheid spreekt. ‘ En iets verder ‘Dit huis zou niet instorten op mijn hoofd. Het castle Er niet naar. ‘

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Levensvisie. Hermans houdt zich hier, ALSs in veel new wave zijn werk, bezig met de vraag: Wie, wat en hoe is de work forces? Wat is zijn plaats en wat de rol dice hij in het leven speelt? De ik-figuur bevindt zich in een geisoleerde positie, maar kan zich daarin niet handhaven. Zijn isolement wordt doorbroken en de doorbraak leidt tot een gewelddadige afloop. De levensvisie new wave Hermans is tragisch. Hij ziet de mens ALSs een irrationeel wezen, digital audiotape een ondoorgrondelijk en vaak absurd bestaan leidt.

Ruimte en tijd. Het verhaal vertoont een sterke concentratie new wave ruimte en tijd. De gehele handeling speelt zich af op & A ; eacute ; & A ; eacute ; n plaats binnen een tijdsbestek new wave enkele dagen. Op p. 10 vindt tijdverdichting plaats in de transition waarin de ik-figuur zijn voorgeschiedenis aan zijn Spaanse vriend vertelt.

Handeling. Mede ALSs gevolg van de concentratie van ruimte en tijd, volgen de situaties en gebeurtenissen elkaar in hoog pacing op. Daardoor is heated boek bijzonder ‘handelingsdicht’.Beschrijvende transitions zijn tot een minimal teruggebracht. De schrijver laat de handeling voor zichzelf spreken.

Figuren. Alleen de verteller, de ik-figuur, is van werkelijk belang. Maar zelfs hij is niet helemaal een ’round character ‘ . We leren hem alleen kennen in zijn reacties op een abnormale situatie en weten niets van de mens die hij in het gewone leven is of zou zijn. Misschien vertegenwoordigt hij de gemiddelde soldaat, decease na jaren van bloedvergieten en geweld niet meer de mens is die hij was.

De titel wekt met opzet een verkeerde indruk bij de lezer. De schampere ironie ervan wordt duidelijk naarmate de handeling vordert nut wordt peg eens onderstreept in de laatste zin van het boek.

Samenvatting

Tijdens de tweede wereldoorlog vecht de verteller, een naamloze Nederlander, aan het Oostfront in een groep Bulgaarse, Tsjechische, Hongaarse en Roemeense partizanen tegen de Duitsers. Het is het jaar 1944. De verschrikkingen van de oorlog hebben hem zo afgestompt digital audiotape, hij zich soms afvraagt of hij peg wel een menselijk wezen is. Drie jaar geleden is hij in Nederland door de Duitsers op grond new wave spionage-activiteiten gearresteerd. Na enkele mislukte vluchtpogingen uit gevangenissen en concentratiekampen is hij naar het Oosten weg kunnen komen. De partizanen-groep slaagt Erin een stadje op de Duitsers te veroveren, digital audiotape een luxe badplaats blijkt te zijn geweest, maar nu helemaal verlaten is. Daar vindt de verteller een mooi huis, digital audiotape prachtig is ingericht. Hij gaat door de openstaande deur naar binnen en merkt digital audiotape, hoewel Er niemand in het huis is, er kort geleden peg mensen moeten hebben gewoond. Met uitzondering new wave & A ; eacute ; & A ; eacute ; n kamer, staan alle vertrekken unfastened. De verteller installeert zich behaaglijk in het huis, dat hem ALSs een hemelse rustplaats voorkomt na Al de ontberingen van de afgelopen jaren. Diezelfde dekagram nog keren de krijgskansen en wordt het stadje door de Duitsers heroverd. De verteller krijgt inkwartiering new wave een aantal Duitse officieren onder ranger new wave een kolonel. Zich voordoend ALSs de eigenaar van het huis, ontvangt hij de Duitsers hoffelijk, in de hoop met rust gelaten te worden. Inderdaad bezorgen de Duitsers hem weinig last en bovendien verwijdert de oorlog zich geleidelijk new wave het stadje. Hoewel de gesloten kamer hem new wave een vage onrust vervult, beeldt hij zich in digital audiotape hij voor altijd in het huis zal kunnen blijven. Op een dekagram ontdekt hij eindelijk iets wat een aanwijzing geeft over de oorspronkelijke bewoners van heated huis. De bibliotheek staat namelijk vol met boeken over vissen. De eigenaar moet dus een vissenliefhebber zijn. Dan komt onverwacht een adult male opdagen, die beweert de eigenaar van het huis Te zijn en de verteller zijn papieren toont. De verteller, die zijn gerieflijk bestaan bedreigd ziet, aarzelt niet lang en schiet hem in de tuin dood. Vervolgens brengt hij ook de vrouw van de adult male, die met hem mee is gekomen, om het leven door haar in de badkamer Te wurgen. Kort na deze dubbele moord ontdekt de verteller digital audiotape Er een sleutel steekt in het deurslot van de gesloten kamer. Hij gaat de kamer in en ziet digital audiotape deze vol staat met fish tanks. Een heel oude adult male, die totaal doof schijnt Te zijn, is bezig zijn kostbare collectie vissen, het enige waarvoor hij belangstelling heeft, te verzorgen. De verteller sluit de grijsaard in de kamer op om te voorkomen dat hij tegen hem getuigt. Intussen hebben de Russen het dorp gebombardeerd en ingesloten. Alle Duitse officieren in het huis zijn gesneuveld, met uitzondering new wave de kolonel. De verteller trekt zijn partizanenuniform weer aan, neemt de kolonel gevangen en sluit hem op in de kelder. Hij brengt de oude adult male in de kamer wat brood en koffie en waarschuwt hem digital audiotape het getij is gekeerd. Dan verlaat hij het huis en sluit zich bij de binnentrekkende partizanen aan. Tegen zijn zin dringen de partizanen het huis binnen en vernielen en bevuilen alles. Onderlinge vechtpartijen breken uit. De pandemonium is volledig. De Duitse kolonel, dice geprobeerd heeft zich de keel door Te snijden, wordt gemarteld. Als de verteller de gesloten kamer binnengaat, ziet hij digital audiotape alle fish tank kapot geslagen zijn. De doodgeschoten eigenaar van het huis ligt peg in de tuin op de plaats waar de verteller hem heeft achtergelaten. Hij neemt de dode zijn twee fototoestellen en gouden polshorloge af.Dan ziet hij het lichaam new wave de oude adult male bengelen aan de boom waaraan de partizanen hem hebben opgehangen. Aan een andere tak hangt het lijk new wave de Duitse kolonel, het naakte lijk new wave de vrouw tegen hem aangebonden. De verteller gooit een handgranaat in het huis en marcheert met de partizanen weg. Hij voelt dat hij heel populair zal worden. Omkijkend naar het huis, komt het hem voor alsof het aldoor komedie heeft gespeeld en zich nu pas laat zien zoals het in werkelijkheid altijd is geweest ‘een hol, tochtig brok Steen, inwendig vol afbraak en vuiligheid. ‘

x

Hi!
I'm Amanda

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out