“Pre

“Pre?ul constituie unul dintre elementele principale ale mixului de marketing, având implica?ii directe asupra tuturor activit??ilor ?i ac?iunilor de marketing ale întreprinderii. El reprezint? valoarea de schimb a unui produs sau serviciu atât din perspectiva cump?r?torului, cât ?i a vânz?torului” (Filt?r, 2002, p. 81).
În viziunea lui Pop (1997, p. 114) strategia de pre? reprezint? o alegere pe care întreprinderea o poate face în stabilirea pre?urilor produselor proprii, diversitatea pre?urilor ?i mobilitatea lor în timp, toate acestea fiind raportate la tipul strategiei de pia??.
Stabilirea strategiei de pre? a întreprinderii este absolut necesar? în politica pre?urilor practicate, acesta este primul pas atunci când avem ca scop principal rentabilizarea activit??ii firmei urmând ca mai apoi s? se stabileasc? politicile si tacticile de pre? (Balaure et al., 2002, p. 398).

Need essay sample on “Pre ?We will write a custom essay sample specifically for you for only $13.90/page

order now
close

HAVEN’T FOUND ESSAY YOU WANT?

Get your custom essay sample

Let us write you a custom essay sample

Amanda
from Essaylead

Hey! So you need an essay done? We have something that you might like - do you want to check it out?

Check it out