Startopdracht persoonlijk ontwikkelplan

Woorden dice eindigen op ‘t ‘ nut ‘d ‘ zijn best lastig uit elkaar Te halen. Gelukkig was alleen dot voor mij moeilijk, maar heb veel geoefend om het Te verbeteren. Na de diagnostische toets op de Leeuwenburg bleekt digital audiotape Er meerdere punten niet goed Te zijn zoals: grammatica en werkwoordspelling. Tot mijn verbazing heb ik werkwoordspelling slecht gemaakt, maar ik had die dag 3 uurtjes geslapen misschien komt het doordat…

Wat tabun je wanneer doen met betrekking tot Nederlands?

Need essay sample on Startopdracht persoonlijk ontwikkelplan ?We will write a custom essay sample specifically for you for only $12.90/page

order now

Had een voldoende voor Nederlands diagnostische toets op Fraijlemaborg, maar ik vond toen ook Al digital audiotape het wel beter kon ( Fraijlemaborg ) . Op Leeuwenburg had ik tot mijn teleurstelling een onvoldoende. Dit heb ik Te danken aan mezelf. Ik maakte onnodige fouten nut had die dag ook slecht geslapen misschien kon ik daardoor niet logisch nadenken. Toch zal dot incident geen excuses zijn voor mijn onvoldoende en ik zal het zo snel mogelijk verbeteren. Ik tabun op verschillende sites oefenen en zal de aanbevolen cursus bijeenkomen.

Engels

Opvallende punten uit de toets:

Past simple en present simple vond ik moeilijk. Ik was heated helemaal vergeten, maar ook hiervoor heb ik veel geoefend. Gelukkig heb ik het alsnog gehaald.

Wat tabun je wanneer doen met betrekking tot Engels?

Zit difficult Te leren voor het vak Engels. Heb Engelse leerboeken gekocht dice ik goed doorneem en maak daarbij verschillende opgavens. Ik kijk ook meer Engels talige movies met Engelse ondertitelingen.

Momenteel gaat het best goed met Engels, ik hoor vaak new wave mijn lerares dat mijn Engels nu op het juiste niveau is. Ik zal door gaan met excess oefenen voor Engels. Na een tijdje kan het zo zijn digital audiotape ik weer een achterstand heb, want helaas heb ik Te weinig Engels gekregen bij MBO en heb de footing new wave Engels niet goed kunnen leren. Gelukkig heb ik toch dot jaar Engels met een voldoende afgesloten.

Rekenvaardigheid

Opvallende punten uit de toets:

Bijna alle vragen waren te doen dot heb ik Te danken aan mijn vooropleiding ( MBO ) .

Wat tabun je wanneer doen met betrekking tot Rekenvaardigheid?

Rekenen is mijn sterkste vak en digital audiotape was ook te zien bij de diagnostische toets. Hiervoor zal ik niet excess leren. Rekenen vind ik al Sinds mijn basisschool leuk. Mijn oude leraren zeiden altijd tegen mij new wave ; Bluegrass States een opleiding waarbij rekenen veel voorkomt ‘ . En digital audiotape heb ik ook gedaan.

Ik ben blij digital audiotape ik mezelf niet heb teleurgesteld en het diagnostisch toets heb gehaald.

Studiekeuze/motivatie

Opvallende punten ( zie onderstaande CV/motivatieopdracht )

Ik wou gewoon een opleiding met veel rekenen en bedrijfseconomie is de beste dice ik kan volgen. Heb ook veel vrienden dice Al afgestudeerd zijn met HBO BE en zij zijn er tevreden mee. Ze konden snel een baan vinden en dot motiveert mij enorm om mijn opleiding af Te maken.

Wat tabun je wanneer doen met betrekking tot Studiekeuze/motivatie?

Economische crisis motiveert mij enorm! Je hoort, je leest, je ziet dat work forces zonder een goed sheepskin moeilijk een baan kan vinden. Nu de werkloosheid stijgt, is heated beste om door Te studeren. Met mijn HBO sheepskin zal ik makkelijker een baan vinden dan met mijn MBO sheepskin.

Samenwerken

Opvallende punten uit de ontvangen feedback in de werkplaats ( of uit het verleden ) :

In blok 3 tijdens ons project hadden we de taakverdeling slecht ingedeeld. De ene maakte veel meer dan de andere. Hoewel we niet tijdig hebben ingegrepen hebben we wel van onze fouten geleerd. In blok 4 ging alles z’n gangetje en gelukkig hebben we van onze fouten kunnen leren.

Vooral in Blok 4 gingen we veel meer vergaderen en we probeerden tijdens onze vergaderingen zo goed mogelijk aan elkaar Te luisteren. Wij probeerden ook met alle opdrachten zo goed mogelijk rain trees te werken, zodat ieder snapte wat Er gaande is.

Actieplan: welke concrete acties ga je wanneer uitvoeren en hoe weet je digital audiotape je aan het eind tevreden kunt zijn ( bewijs ) ?

Als we niet aan het program van aanpak kunnen voldoen, dan zal ik snel enkele maatregelingen nemen om heated goed Te zetten. Het wordt al snel duidelijk of samenwerking goed is, je moet samenwerking uitermate serieus nemen. Als ik niet tijdig ingrijp kan het me fataal worden door een onvoldoende Te scoren. Wanneer ik een voldoende scoor ben ik Te vrede.

Je studiemotivatie

BE is een opleiding dice zich specificeert op rekenen. Ik denk digital audiotape ik meer thuishoor op dot gebied en hoop dus ook mijn sheepskin voor deze opleiding te halen.

Accountancy was mijn eerste studie keus, omdat Er veel rekenen voorkomt. Ik ben naar opendagen geweest new wave AC & A ; BE en ik vind BE interessanter dan AC, omdat je bij BE veel meer mogelijkheden hebt dan bij AC. Opleiding CE is totaal niet wat ik wil gaan studeren, omdat Er veel Te weinig rekenen voorkomt.

Ik heb voor een voltijd opleiding gekozen, omdat ik toch niet zo veel Te doen heb. Ik werk nauwelijks en het enige wat ik Department of Energy is veel sporten en naar school gaan.

Ik vind digital audiotape de locatie van de school goed bereikbaar is. Mijn reistijd vanuit huis is 45 min.

Ik vind digital audiotape mijn kansen redelijk groot zijn ALSs ik mijn HBO opleiding af heb gemaakt, tenminste ALSs het economie new wave Nederland niet instort. Bedrijfseconomie is een brede opleiding met veel mogelijkheden. Als ik niet Te lui word en gewoon op tijd begin met heated leren of maken new wave opdrachten dan zal alles wel goed komen.

Na mijn HBO wil ik een goede baan vinden, die goed aansluit op mijn kwaliteiten en mijn opleiding.

Korte Uitleg waarom ik new wave HVA Fraijlemaborg naar HVA Leeuwenburg ben gekomen:

Ben mijn HBO BE opleiding begonnen op HVA HES Fraijlemaborg, het ging eerste 6 maanden wel goed alleen na 6 maanden kregen we alleen maar theorie toetsen en geen projecten meer, wat mij Te veel werd. Een vriend new wave mij studeerde ook BE 1ste jaar op HVA Leeuwenburg en zei new wave digital audiotape zij meer projecten kregen en niet zoveel toetsten ALSs die van Fraijlemaborg. Kort daarna ben ik van school veranderd en ben blij digital audiotape hij gelijk heeft.

Competenties + leerdoel

Communiceren

Leerdoel & A ; agrave ; Het is belangrijk om goed Te kunnen communiceren, want je wilt namelijk digital audiotape dice cistron die luistert jou begrijpt. Het is de bedoeling dat je kunt vertellen wat je wilt vertellen en dat diegene dice luistert het begrijpt. Als we in een groep samenwerken, moeten we goed kunnen communiceren, want het gaat dan om een gezamenlijk undertaking. Dus ieder heeft zijn baten ermee. Door goed te kunnen communiceren, kan je ook soepeler aan de scoria. Alles wordt snel duidelijk en hierdoor zullen er geen misverstanden voorkomen.

Ik vind digital audiotape ik meer moet communiceren met mijn klasgenoten. Helaas kan ik bijna geen namen van mijn klasgenoten en met sommige heb ik niet eens gecommuniceerd. Ik vind wel digital audiotape ik een goed set heb met mijn projecten genoten, maar met mijn klasgenoten moet heated veel beter zijn. Dus mijn doel is om beter Te communiceren met elke klasgenoot.

Ondernemend gedrag

Leerdoel & A ; agrave ; Ik vind dat ik veel eerder moet beginnen met leren. Ik heb altijd het idee digital audiotape ik het wel weet, maar ALSs het erop neer komt weet ik het dus niet. Ik moet mezelf testen af en toe of ik het wel weet en indien nodig tijdig beginnen met leren.

Van alle vakken dice we al gehad hebben moet ik ook een steekproef uitvoeren en kijken of ik het peg steeds weet. Op deze manier kan ik mezelf testen hoe ik ervoor sta.

Vakkundigheid

Leerdoel & A ; agrave ; Tijdens de lessen word Er vaak vragen gesteld aan de klas en vaak weet ik het antwoord wel, maar zeg toch niks. Ik vind dat ik meer new wave mezelf mag laten zien. Vaak ben ik onzeker en heb geen zelfvertrouwen. Ik moet mijn zelfvertrouwen terug winnen en vaker new wave mezelf laten horen.

Ontwikkelingsgerichtheid

Leerdoel & A ; agrave ; Voordat mijn opleiding is afgerond wil ik aan alle eisen voldoen wat work forces van mij verwacht. Ik wil mezelf zo travel mogelijk ontwikkelen voor het bedrijfsleven, zodat ik subsequently hiervan geen last zal krijgen. Ik tabun Er vanuit digital audiotape ik mijn opleiding zo goed mogelijk zal gaan afronden. Mijn slechtste gewoontes moet ik ook afleren en digital audiotape is te laat slapen. Hierdoor maak ik onnodige fouten digital audiotape ik normaal niet maakt en zo maak ik het ook voor mezelf moeilijker wat totaal niet nodig is.

Ik had er moeite mee om ‘s morgens op tijd te komen. Ik hoorde Te veel new wave anderen digital audiotape ik Te laat kwam en digital audiotape ik dan bepaalde dingen miste hierdoor. Ook mijn manager waarschuwde me om op tijd Te leren komen, zodat ik subsequently in het bedrijfsleven geen last zal gaan krijgen.

Taken:

Mijn taak is om eerder uit bed te gaan en op tijd new wave huis Te vertrekken. Mijn taak is ook om op tijd Te leren slapen. Helaas ben ik ‘s nachts fitter dan ‘s morgens. Ik kan dot helaas niet veranderen.

Activiteiten:

Ten eerste heb ik per dekagram minimaal 6 uurtjes slaap nodig indien ik dice dekagram niet heb gesport. Als ik dice dekagram heb gesport dan heb ik minimaal 8 uurtjes slaap nodig, dus door hier rekening mee Te houden kan ik op tijd gaan slapen. Ten tweede gebruik ik 2 dismay wekkers in plaats van 1. De ene is vlakbij naast mijn bed en de andere is five new wave mijn bed. Eerst gaat het dismay wekker naast mijn bed af en 5 minuten subsequently gaat de andere af. De eerste zet ik ogen dicht uit, maar voor de 2de moet ik opstaan en dan word ik wakker.

Door deze twee activiteiten goed uit Te voeren kan ik ‘s morgens op tijd komen.

Resultaten:

Het resultaat is dat ik op tijd kan opstaan en vertrekken. Het enige wat ik moet gaan doen is minimaal 1 new wave de 2 activiteiten goed uitvoeren. Krijg ook geen kritiek meer voor Te laat komen integendeel geef ik kritiek uit aan andere die Te laat komen.

Vertaal dot naar minimaal 3 SMART geformuleerde leerdoelen voor semester 2.

Specifiek:

Ik wil op tijd leren komen. Door dot probleem hebben de leraren en mijn klasgenoten er last new wave.

Het probleem begint met te laat slapen en gaat ALSs kettingreactie door met heated Te laat opstaan, missen van de bus en de trein. Door rekening mee Te houden met deze effecten wil ik eerder gaan slapen en dot voorkomen.

Meetbaar:

Door mijn 2 activiteiten goed uit Te voeren werd het ALSs snel duidelijk of heated consequence had. Het was te meten door de positieve reacties van die cistron die er kritiek op hadden.

Acceptabel:

Het is een belangrijke kwestie digital audiotape verbeterd moest worden voor een betere persoonlijkheid. Het ging hierbij om of ik mezelf kon passen bij een slechte persoonlijkheid. Het is dus niet acceptabel ALSs het een slechte persoonlijkheid is, dus moest het zo snel mogelijk verbeterd worden.

Realistisch:

Mijn doel om op tijd op school te komen ‘s morgens is makkelijk haalbaar. Het is kwestie van subject waaraan er aangehouden moet worden voor succes. Het zal zeker gunstiger zijn voor me op den duur door mezelf te verbeteren.

Tijdgebonden:

Ik was per direct begonnen met heated verzinnen new wave een oplossing sodium de waarschuwing van mijn manager. Na heated uitvoeren new wave de 2 activiteiten duurde het 3 dagen voordat ik eraan wende.

Beschrijf ten slotte kort per leerdoel:

Resultaat gericht:

Mijn probleem werd snel duidelijk en hoorde gelijk Al kritiek. Ik moest het zo snel en doelgericht mogelijk verbeteren. Na het ontdekken van 2 manieren om heated op Te lossen en na heated uitvoeren ervan werd het Al binnen 3 dagen met succes beloond. Ik had er 3 dagen nodig om Te wennen aan mijn aanpassingen, vooral vroeg slapen ging moeilijk.

Ik was al per direct begonnen met heated verzinnen new wave een oplossing sodium de kritiek van mijn manager. Ik ging eerst surfen op het cyberspace en zocht naar een oplossing. Op een site Las ik dat ik min 6 uurtjes slaap nodig had op een normale dekagram en 8 uurtjes slaap op een drukke dekagram. Ik vroeg ook aan mijn vrienden of zij hetzelfde probleem hadden nut & A ; eacute ; & A ; eacute ; n van mijn vriend adviseerde mij om 2 wekkers te gebruiken om wakker Te worden.

De oplossing zoeken proces duurde 2 dagen en eraan wennen duurde 3 dagen, dus binnen 5 dagen was heated probleem opgelost.

Mijn manager kan mij feedback geven of ik op tijd kom. Door haar kritiek heb ik me aangepast, dus zij lijkt mij de beste persoon voor feedback. Ook mijn medestudenten kunnen feedback geven over te laat komen, maar zij moeten dan ook niet Te laat komen.

Het was gelukkig geen moeilijke probleem, want het is in 5 dagen verholpen.

  1. welke gedragscriteria ( zie de competenties op Studynet! ) passen bij het werken aan dot leerdoel ;
  2. wat tabun je doen om dot gedrag de komende tijd Te oefenen en wanneer tabun je dot doen ;
  3. Tip: Gebruik daarbij waar mogelijk opdrachten uit de werkplaats of andere onderwijssituaties ;

  4. hoe tabun je feedback verzamelen op je gedrag en je producten, zodat je je ontwikkeling in het digitaal portfolio en tijdens het beoordelingsgesprek kan onderbouwen.

Tip: Gebruik daarbij waar mogelijk opdrachten uit de werkplaats en feedback new wave je medestudenten en docenten.

close

HAVEN’T FOUND ESSAY YOU WANT?

Get your custom essay sample

Let us write you a custom essay sample

Armando
from Essaylead

Hey! So you need an essay done? We have something that you might like - do you want to check it out?

Check it out